Word jij nierdonor?

Waarom een nier doneren?

In het algemeen is niertransplantatie de beste behandeling voor patiënten die een zeer slechte of geen eigen nierfunctie meer hebben. Een goed werkende getransplanteerde nier kan de zieke nieren volledig vervangen en maakt het mogelijk om (weer) een normaal leven te leiden, zonder dialyse.

Transplantatie kan met de nier van een overleden donor. Maar de wachtlijst daarvoor is erg lang. Er zijn niet genoeg nieren beschikbaar om iedereen op tijd aan een nieuwe nier te helpen. Daarom worden tegenwoordig ook nieren van levende donoren gebruikt. Die hebben een betere kwaliteit en gaan vaak langer mee. Een gezonde donor kan gewoon doorleven met 1 nier. Inmiddels zijn er duizenden nierpatiënten die op deze manier een nieuwe nier hebben gekregen.

De resultaten van niertransplantaties met een nier van een levende donor, zowel familie als niet-familie, zijn beter dan de resultaten met een nier van een overleden donor.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • De nier is in principe op korte termijn beschikbaar.
  • De operatie kan gepland worden, waardoor de ontvanger kan werken aan een zo’n goed mogelijke conditie.
  • De tijd dat de nier buiten het lichaam wordt bewaard, is zo kort mogelijk (ongeveer twee uur) en veel korter dan gemiddeld bij een nier van een overleden donor (ongeveer 16 uur).
  • We weten dat de nierdonor gezond is.
 

Als een niertransplantatie voor u de beste behandeling is, kunt u de wachttijd voor een donornier aanzienlijk verkorten als u zelf een donor vindt. Bovendien is de kwaliteit van een donornier meestal beter dan die van een overleden donor. Daardoor werkt een nier van een levende donor meestal beter en langer. Op deze pagina geven we u tips om een nierdonor te vinden. Transplantatiecentra zoals het Radboudumc adviseren hierover, maar hebben niet de taak om nierdonoren en nierpatiënten bij elkaar te brengen

Wanneer meer personen een nier aan u willen doneren, kunt u twee dingen doen:

  • U kunt één persoon kiezen die zich meldt bij de verpleegkundig coördinatoren. Een beoordelingsprocedure (reguliere medische en psychosociale screening) wordt slechts voor één nierdonor tegelijk opgestart omdat de onderzoeken die een nierdonor ondergaat belastend zijn. Als deze nierdonor niet geschikt is als donor voor u, kunnen we met een volgende nierdonor het donatietraject starten.
  • U kunt meerdere personen wijzen op de brieven voor gerichte altruïstische donoren. Eén van deze brieven geeft de potentiële nierdonor informatie over het doneren van een nier. De andere brief is een voorbeeldbrief die de donor mee kan nemen of op kan sturen naar of zijn/haar huisarts. Hiermee kan hij/zij toestemming geven tot inzage in zijn/haar medische gegevens. Op basis daarvan beoordeelt de nefroloog welke nierdonor het beste voor u is.
  • U kunt dan met één persoon de beoordelingsprocedure opstarten of een voorlichtingsgesprek met maximaal twee geschikte nierdonoren laten organiseren als er meerdere donoren geschikt zijn. In het laatste geval kiest u daarna met wie u de beoordelingsprocedure start. Als de gekozen nierdonor toch niet geschikt blijkt als donor voor u, kunnen we met een volgende nierdonor het donatietraject starten.

Related posts

Leave a Comment