Bijeenkomst over onterechte marginalisering contractarbeid en positie van de Hindostanen in Den Haag

Betreft: Bijeenkomst over onterechte marginalisering contractarbeid en positie van de Hindostanen in Den Haag

Op zondag 23 april nodigen we u graag uit om een belangrijk initiatief voor de Hindostaanse gemeenschap te bespreken. Het betreft een herdenkingsmars voor de kantraki’s die ten tijde van Hindostaanse contractarbeid zijn omgekomen. De herdenkingsmars is onderdeel van een grotere strategie om de positie van Hindostanen in Den Haag te agenderen.

Achtergrond

Op plantage Mariënburg werd op 30 juli 1902 tenminste 17 kantraki’s (contractarbeiders uit India) doodgeschoten die opkwamen voor hun rechten. Vervolgens werden de lijken in een massagraf gedumpt en bewerkt met afgebluste kalk waardoor zelfs hun beenderen zijn opgelost en vergaan in de Surinaamse bodem. Een gruwelijk voorval dat slechts bekend is bij een handvol mensen. Het Sarnámihuis is al jaren bezig om de geschiedenis van de Hindostanen onder de aandacht te brengen van een breed publiek en organiseert op 5 juni een herdenkingsmars naar het Spuiplein in Den Haag om indringend aandacht te vragen voor ons deel van de koloniale geschiedenis. Immers ook de geschiedenis van gedwongen arbeid is een pijnlijk onderdeel van die geschiedenis en vraagt om een moment van bezinning en herdenking.

Op 23 april willen we graag met u in gesprek om de herdenkingsmars te bespreken. Ook willen wij het hebben over de positie van Hindostanen in Den Haag. Nagenoeg alle Hindostaanse instituten is door actief gemeentelijk beleid gesloopt, waardoor wij ontheemd zijn geraakt. Wij hebben geen stem meer in het gemeentelijk beleid en  we hebben geen mogelijkheden om te pleiten voor onze culturele noden. De kloof tussen arm en rijk is groot, maar de culturele kloof is nog groter en gevaarlijker. Er vindt een ontkenning van onze culturele eigenheid plaats en hiertegen moeten wij nu een vuist maken. Vele instanties klagen over de onrealistische eisen bij het toekennen van subsidies. De eisen zijn zo hoog, dat de organisaties dit ervaren als discriminatie en een bewust ontmoedigingsbeleid.

De bijeenkomst vindt plaats op de VAHON-school Mackaystraat 6, 2522 VH Den Haag op zondag 23 april 2023. De inloop is van 13.30-14.00 uur.

De agenda treft u onderstaand

  1. Opening
  2. De geschiedenis van 30 juli 1902
  3. Toelichting op de mars op 5 juni 2023
  4. De positie van de Hindostanen in Den Haag
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Wij hopen dat u gehoor geeft aan deze oproep om samen na te denken over onze rol in Den Haag. U kunt zich aanmelden via info@sarnamihuis.nl

Met vriendelijke groet,
Amar K. Soekhlal

Voorzitter Sarnámihuis

 

Deel dit artikel op social media!

Related posts

Laat een reactie achter